Hvad er urinvejsinfektion?

Urinvejsinfektion er betændelse i blæren (blærebetændelse) og sommetider også i nyrebækkenet (nyrebækkenbetændelse). Symptomerne er hyppig og sviende vandladning samt pludselig tissetrang. Urinen bliver uklar og lugtende. Der kan opstå feber. Kvinder er mere udsatte end mænd pga. et kortere urinrør, men ældre mænd med kateter eller forstørret prostata har også tendens til hyppige urinvejsinfektioner. Gravide kvinder, samt ældre kvinder med tørre slimhinder er særligt udsatte blandt kvinder.

Gode råd til dig

Sørg for at drikke rigeligt og at tømme blæren helt, hver gang du skal tisse. Du bør altid tisse efter samleje. Specielt kvinder skal være omhyggelig med den nedre hygiejne og skal passe på med kuldepåvirkning. Som kvinde er det ligeledes vigtigt at tørre sig bagud, så der ikke føres bakterier frem til urinrøret.

Koncentreret tranebær, som i VitaCare® Vitabutin, virker både forebyggende og behandlende på lettere, gentagne urinvejsinfektioner. De aktive stoffer i tranebær påvirker bakterierne, så disse forhindres i at klæbe til væggene i urinvejene.

Hvis generne bliver værre eller fortsætter i mere end 1 måned, skal du kontakte din læge.

Du kan forebygge og behandle med tranebær

VitaCare®  Vitabutin er et naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af lettere, gentagne urinvejsinfektioner.

Tranebærkapslerne er fremstillet ved hjælp af en særlig skånsom spraytørring af tranebærkoncentratet, således at indholdsstofferne bevares. 1 kapsel indeholder 405 mg saft (som tørret juice) af storfrugtet tranebær.

Anbefalet daglig dosis

Voksne: 2 kapsler 3 gange dagligt. Kapslerne kan synkes hele, eller indholdet kan tømmes og røres op i et glas vand eller lignende og drikkes. Du må ikke anvende VitaCare® Vitabutin til børn under 2 år uden lægens anvisning. Anbefalet daglig dosis bør ikke overskrides.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 1 måned. Hvis din læge  har sagt, at du skal tage VitaCare® Vitabutin for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

Vidste du, at en dagsdosis af VitaCare® Vibutin svare til at drikke 1 1/2 liter tranebærsaft?

Særlige advarsler og bivirkninger

Der kendes ikke til bivirkninger inden for den godkendte anvendelse.

Tag ikke VitaCare® Vitabutin, hvis du er allergisk over for tranebær eller et af de øvrige indholdsstoffer i produktet.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager VitaCare® Vitabutin, hvis du har lidt af stendannelse i urinvejene. I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med at tage VitaCare® Vitabutin. Tal med din læge, hvis du har:

• nedsat leverfunktion

• nedsat nyrefunktion

• andre særlige sygdomme

Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. VitaCare® Vitabutin bør derfor ikke anvendes til børn under 2 år uden læges anvisning.

Læs altid indlægssedlen inden brug.

Pakningsstørrelse: 100 kapsler