The Whole Company A/S er en spændende arbejdsplads, hvor udvikling og forandring går hånd i hånd.


Vi er startet som en en-mands iværksættervirksomhed, og selvom vi er vokset meget siden da, er det vigtigt for os at bevare iværksætterånden og hele tiden fokusere på innovation og fremtidig vækst. Det betyder også, at vi har en hverdag, hvor der sker en masse, og hvor der ikke er to dage, der er ens. Men vi trods alt ikke en større virksomhed, end at vi alle stadig kender hinanden.

Vi har respekt for hinandens områder, deler viden og arbejder i samme retning, forbi vi har en fælles målsætning om at have kunden i centrum.

Alle medarbejdere er lige vigtige for, at vores mission lykkes, da en kæde ikke er stærkere end det svageste led.