Let til moderat slidgigt? Få mindre smerte og mere bevægelighed med VitaCare® Glucosamin JemoPharm.


Hvad er Glucosamin?

Glucosamin er et sukkerstof, der er udvundet af skaldyr. Glucosamin udgør en vigtig komponent i ledbrusken, da flere af de stoffer, som ledbrusken er opbygget af, dannes ud fra Glucosamin. Undersøgelser har vist, at Glucosamin mindsker smerter og forbedrer bevægeligheden hos mennesker med let til moderat slidgigt.

VitaCare® Glucosamin JemoPharm 750 mg – mindre tablet

VitaCare® Glucosamin JemoPharm 750 mg er et lægemiddel til lindring af symptomer ved let til moderat slidgigt i knæet. Hver tablet indeholder 750 mg Glucosaminsulfat svarende til 589 mg Glucosamin. VitaCare® Glucosamin JemoPharm 750 mg er en lidt mindre tablet kontra vores 1500 mg og dermed lettere at synke.

180 tabletter er nok til 3 måneders forbrug.


Varenummer 036895-8-1-1-5-1 Kategori


Share

Sådan tager du VitaCare® Glucosamin JemoPharm

Voksne og ældre:
2 tabletter 1 gang per dag. Eller 1 tablet 2 gange per dag. Synkes hele.

Glucosamin er ikke egnet til akutte smerter. Effekten indtræder efter adskillige ugers behandling. Hvis der ikke ses symptomlindring efter 2-3 måneders behandling, bør fortsat behandling genovervejes.

Særlige advarsler og bivirkninger
Du bør ikke anvende VitaCare® Glucosamin JemoPharm, hvis du har allergi over for skaldyr.

VitaCare® Glucosamin JemoPharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Blandt de mest almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede) ses mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarre, forstoppelse, kvalme, hovedpine, træthed. De rapporterede bivirkninger er almindeligvis milde og forbigående.

VitaCare® ”Glucosamin JemoPharm” 750 mg filmovertrukne tabletter indeholder:
75,9 mg natrium pr. tablet. Den daglige natriumindtagelse er 151,8 mg (svarende til 6,6 mmol). Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. VitaCare® ”Glucosamin JemoPharm” 750 mg filmovertrukne tabletter indeholder: 3,0 mg lactosemonohydrat (lactose) svarende til 1,5 mg glucose og 1,5 mg galactose pr. tablet. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Nej, du bør ikke anvende VitaCare® Glucosamin Jemopharm, hvis du er gravid eller ammer.

Nogle personer bør tage særlige hensyn eller eventuelt slet ikke anvende VitaCare® Glucosamin Jemopharm:

Kontraindikationer:
Overfølsomhed over for glucosamin, sulfater eller et eller flere af hjælpestofferne. Må ikke gives til patienter med skaldyrsallergi. Indeholder sojalecithin. Personer med allergi over for soja eller jordnødder må ikke tage dette lægemiddel.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:
Indeholder lactosemonohydrat. Patienter med sjældne arvelige lidelser som galactoseintolerans, Lapp-lactasemangel eller glucose-galactose- malabsorption må ikke tage denne medicin. Indeholder natrium. Dette skal tages med i betragtning hos patienter, som er på en saltfattig diæt. Tilstedeværelsen af anden ledsygdom, som vil kræve anden behandling, skal udelukkes. Hos patienter med nedsat glucosetolerans skal blodsukkeret og evt. insulinbehov monitoreres før behandlingen initieres og periodisk under behandlingen. Hos patienter med en kendt risikofaktor for kardiovaskulær sygdom anbefales monitorering af lipidtal i blodet, idet der er rapporteret hyperkolesterolæmi i nogle tilfælde hos patienter, der blev behandlet med glucosamin. Astmapatienter, der begynder på glucosaminbehandling, bør være opmærksom på en potentiel forværring af astmasymptomer.

Der findes visse lægemidler som kan påvirke Glucosamin eller Glucosamin kan påvirke visse andre lægemidler:

Der ses øget virkning af coumarinantikoagulanter (f.eks. warfarin) ved samtidig behandling med glucosamin. Der anbefales tæt monitorering af blodsukkerniveauet hos diabetikere på hypoglykæmiske stoffer. Se indlægseddel for yderligere information.

Glucosamin er et sukkerstof, der er udvundet af skaldyr. Glucosamin udgør en vigtig komponent i ledbrusken, da flere af de stoffer, som ledbrusken er opbygget af, dannes ud fra Glucosamin. Undersøgelser har vist, at Glucosamin mindsker smerter og forbedrer bevægeligheden hos mennesker med let til moderat slidgigt.

Du kan selv gøre meget for at forebygge slidgigt. Det vigtigste er at undgå overvægt og at styrke kroppens muskulatur via træning og motion.

1. Bliv stærk
Når dine muskler er stærke, støtter de op om de skadede led, og det betyder færre smerter.

2. Dyrk motion
Når du dyrker motion regelmæssigt, holder du slidgigten på afstand og sikrer dermed, at du kan bruge din krop aktivt så længe som muligt.

3. Hold den slanke linje
Hvis du vejer for meget, bør du tabe dig for at undgå eller forværre slidgigt. Jo mere du vejer, des mere skal dine ben bære og det kan belaste dine led.

4. Kend din sygdom
Tal med din læge om sygdommen og brug den information, som Gigtforeningen stiller til rådighed om slidgigt.

5. Lev med smerter
Smerte er et centralt problem for mange slidgigtpatienter – for mange er det faktisk den største gene. Smerter er subjektive, hvilket vil sige, at de ikke kan måles direkte, fordi de opleves forskelligt fra menneske til menneske.

Kilde: www.gigtforeningen.dk

8 ud af 10 danskere over 50 år har slidgigt
Slidgigt er en ledsygdom, der med alderen rammer 8 ud af 10 danskere. Arvelighed spiller en rolle, men også andre faktorer, som tidligere brud og overvægt spiller ind. Sygdommen opstår ved, at brusken i leddet langsomt nedbrydes og til sidst forsvinder helt. Samtidig dannes der mere ledvæske, hvilket øger trykket i leddet. Symptomerne på slidgigt er smerter, stivhed og nedsat bevægelighed i leddene.

OBS!
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en sund og varieret kost.
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.