Naturlægemiddel ved nedtrykthed, modløshed og tristhed VitaCare®


Ekstrakt af prikbladet perikon?

1 kapsel indeholder: 270 mg ekstrakt (som tørekstrakt) af Hypericon perforatum L., Herba (Svarende til 945 – 1620 mg Perikon) svarende til 0,29 – 0,90 mg total-hypericin og min. 17,3 mg flavonoider

Daglig dosis til voksne: 1 kapsel 2-3 gange dagligt.

Vær opmærksom på
Bør ikke anvendes af gravide eller ammende.

Læs oplysningerne i indlægssedlen omhyggeligt

VitaCare®

VitaCare®

150 kapsler.


Varenummer 036895-8-1-1-5-1-1-1 Kategori


Share

Sådan tager du VitaCare® modigen®

Andre pakningsstørrelser
Vitacare Modigen 150 stk.

Dispenseringsform
Hårde kapsler.

Dosis og anvendelse

Voksne: 1 kapsel 2-3 gange dagligt.
Modigen bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.

1 kapsel indeholder:
270 mg ekstrakt (som tørekstrakt) af Hyperricum perforatum L., herba (svarende til 945-1620 mg Perikon) svarende til 0,29-0,90 mg total-hypericin og minimum 17,3 mg flavonoider.
Ekstraktionsmiddel: Etahnol 60% m/m.

Hjælpestoffer:
• Maltodextrin (1 kapsel kan indeholde op til 15 mg)
• Silica, kolloid vandfri
• Magnesiumstearat
• Gelatine

Opbevaring:
Må ikke opbevares over 25 grader.

Pligttekst

Vitacare Modigen – pligttekst til offentligheden
(Jf. produktresumé december 2019)

Vitacare Modigen, hårde kapsler. Ekstrakt af prikbladet perikon (Hypericum perforatum L., herba). Virkning: Naturlægemiddel ved nedtrykthed, modløshed og tristhed. Dosering: Voksne: 1 kapsel 2-3 gange dagligt. Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes v. allergi overfor perikon el. et hjælpestof. Tal med din læge el. apotekspersonalet, før du tager Vitacare Modigen hvis du har, eller har haft, en bipolar lidelse (skiftende perioder m. opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning), hvis du tager anden medicin, har øget lysfølsomhed el. nedsat lever- el. nyrefunktion. Undgå solbadning under behandlingen, hvis du har lys hud. Vitacare Modigen indeholder maltodextrin. Kontakt lægen, før du tager Vitacare Modigen, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Du må ikke tage Vitacare Modigen, hvis du tager: Blodfortyndende medicin, medicin v. HIV, medicin efter organtransplantation og mod alvorlige sygdomme, der påvirker immunsystemet (ciclosporin, tacrolimus). Du bør undgå behandling med Vitacare Modigen, hvis du tager: Medicin mod hjertesygdom (digoxin, ivabradin, calciumantagonister, fx verapamil), p-piller, methadon, medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin), theophyllin (mod astma), medicin mod svampeinfektion (voriconazol), medicin v. kræftsygdom (imatinib, irinotecan). Du skal udvise forsigtighed, hvis du tager medicin mod: mavesår (syrepumpehæmmere), forhøjet kolesterol (statiner), migræne (fx sumatriptan), depression, ADHD (fx methylphenidat) eller medicin til bedøvelse (midazolam). Du skal være forsigtig, hvis du i forvejen tager medicin, der øger lysfølsomheden. Graviditet og amning: Sikkerhed ifm. graviditet og amning er ukendt. Vitacare Modigen bør derfor ikke anvendes. Bivirkninger: Almindelige: Hudkløe og -rødme pga. øget lysoverfølsomhed (især hos personer m. lys hud). Sjældne: Gener fra mave-tarmkanalen inkl. mavesmerter. Meget sjældne: Allergiske hudreaktioner, træthed, rastløshed. Pakninger: 60 og 150 stk.
Læs oplysningerne i indlægssedlen omhyggeligt.
Jemo-pharm A/S, Hasselvej 1, 4780 Stege. Tlf.:56 30 3600 e-mail:info@vitacare.dk

OBS!
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en sund og varieret kost.
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.